Deri boyama makinelerinde boya kanallarının temizliği önceden manuel olarak ve su ile yapılıyordu. Ancak su, ittirme gücü olarak yeterli enerjiyi üretemiyordu. Havanın suya oranla çok daha fazla ittirme gücü söz konusudur. Bu sebeple, boyanın geri dönüşünü hava basıncı ile sağlıyoruz.  Boyama işi bittiğinde pompada ve hortumlarda kalan boyanın tamamı, makinanın modeline bağlı olarak 3, 5, 6, 8 litre, ne kadar kaldıysa tersten verilen çalışma basıncının iki katı kadar basınçlı hava ile, 30 saniye gibi kısa bir süre içinde alınır. Boşalan yere su gönderilir ve aynı işlemle, temiz su gelene kadar boşaltma işlemine devam edilir. Eski sistemlerde temizlik sisteme su basılması ve tabancaların ucundan basılan suyun çıkışının alınması şeklindeydi. Tabancaların uçlarındaki deliklerin 1 mm çapında olduğu göz önüne alındığında arkasındaki basınç ne kadar yüksek olursa olsun çıkış çok dar olduğu için yalnızca tabanca uçlarını temizleyebilmekteydi. Hortumların iç kısımlarını tam olarak temizlemesi mümkün olmadığından daha sonraki renk değişimlerinde boyanan deri yüzeylerine önceden kalan boya renginde küçük noktalar halinde leke bırakarak ürün kalitesini yüksek oranda düşürmekteydi.

Vortex sisteminde ise, basınçlı hava ile yapılan ön temizlikten sonra, tamamen kullanıcının ihtiyacına ve tercihine bağlı olarak iki veya üç kez pompa içine alınan su yüksek basınçla sisteme basılarak hortum yüzeylerindeki tüm boya sıyırılarak sökülür, tabancaların ağızlarına varıncaya kadar önceki boyanın uzaklaştırılması sağlanır. Her temizlikte sanki makinanın hortumları yenisiyle değiştirilmiş gibi temiz bir ortam sağlar.

Bir makinede renk değiştirme işlemi 30 ~ 45 dakika civarındadır. Vortex sistemi ile bu işlem iki dakikayı geçmez. Vortex’in iki dakikalık işlemde sağladığı temizliği klasik sistemin üç saatlik temizlik çalışmasında dahi elde etmesi mümkün değildir. Klasik sistemde boya makineden tahliye edilir, Vortex sisteminde ise makinenin tüm boya kanalları yıkanır, temizlenir.

Bir makinenin günde beş kez yıkanacağı düşünüldüğünde yıkama işlemi için günde toplam 2,5 ~ 4 saat sarf edilecek, ancak makine tam anlamıyla temizlenmeyecektir. Diğer bir deyişle sekiz saatlik bir çalışma gününün yarısı yıkama ile geçecek ve yarım günlük iş kaybı ile karşılaşılacak, ancak yine de istenen temizlik sağlanamayacaktır. Vortex sisteminin azami 2 dakikalık işlem süresi ile, günde beş kez yıkama işleminde toplam sarf edilen süre 10 dakikayı geçmemekte, istenilen temizlik tam olarak sağlanmaktadır.

COMPANY PROMOTION MOVIE